PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Misją Zrzeszenia jest ciągła praca na rzecz społeczeństwa poprzez stały rozwój inżynierii sanitarnej
i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych reprezentuje grupę 3.200 techników, inżynierów i naukowców działających w zakresie inżynierii środowiska. Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób
w specjalnościach Stowarzyszenia oraz stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

ROZWÓJ

Rozpowszechnianie wiedzy.
Wsparcie w ciągłym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Dbanie o pełne i właściwe wykorzystanie potencjału specjalistów branżowych. Wzajemne wsparcie.

ZAANGAŻOWANIE

Współdziałanie z jednostkami państwowymi, społecznymi, gospodarczymi oraz samorządami.
Wszechstronne opiniowanie projektów, aktów prawnych. Prowadzenie informacji naukowo-technicznej.

WSPÓŁPRACA

Inicjowanie i prowadzenie współpracy
z organizacjami międzynarodowymi. Współpraca z krajowymi organizacjami naukowo-technicznymi.

REPREZENTUJEMY GRUPĘ 3.2000
TECHNIKÓW, INŻYNIERÓW I NAUKOWCÓW
DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 • PZITS Spotkanie noworoczne 2024
  Nawiązując do wieloletniej tradycji organizacji wspólnych spotkań towarzyskich, członkowie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Koszaliński spotkali się w dniu 09 lutego 2024 roku o godz. 17.00 w restauracji ZORZA. Spotkanie miało charakter zabawy […]
 • Jubileusz 90 – lecia Jana Sikory
  Kolega inż. Jan Sikora urodził się 9.08.1933 roku w Kozach powiat Bielsko Biała. W roku 1952 ukończył 11 letnią Szkolę Ogólnokształcącą w Bielsku Białej. Ukończył również Technikum Budowlane w Bytomiu –  Filia Technikum Budowlanego w Bielsku Białej oraz Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie […]
 • Jubileusz Zdzisława Grzymały
  Zdzisław Grzymała urodził się 24 października 1933 roku w Popielarni, powiat Ostrów Mazowiecka.W czerwcu 1945 roku przyjechał do Koszalina i we wrześniu tego roku rozpoczął naukę w Gimnazjum a później Liceum im. Stanisława Dubois. Po uzyskaniu matury w 1951 roku podjął studia na Wydziale Inżynierii […]
 • Wystąpienie Kazimierza Szymańskiego na uroczystości obchodów 60-lecia PZITS – oddział koszaliński oraz 55-lecia Politechniki Koszalińskiej 
  Uroczystość obchodów 60-lecia Oddziału Koszalińskiego Polskiego  Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz 55-lecia Politechniki Koszalińskiej w tym zaproszonych gości powitali:  kol. prof. dr hab. Kazimierz Szymański – prezes Oddziału PZITS oraz prof. dr hab. inż. Robert Sidełko […]