PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Nagrody dla prac dyplomowych za rok 2018/2019

Komisja Nagród i Odznaczeń Koszalińskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych przyznała dwie  nagrody I stopnia spośród zgłoszonych prac dyplomowych za rok 2018/2019 za pracę dyplomową magisterską Pana mgr inż. Adama Kwidzińskiego oraz za pracę dyplomową inżynierską Pana inż. Ziemowita Bejgrowicza.  

Protokół (.pdf)

PROTOKÓŁ Z posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń Koszalińskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych