PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Wręczenie nagród za najlepsze prace dyplomowe magisterskie za rok 2020/2021 z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej.

Komisja Nagród i Odznaczeń Koszalińskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowiła nagrodzić 5 prac dyplomowych magisterskich spośród wyróżnionych w latach 2020 i 2021 z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej.

Nagrody przyznano w formie dyplomów i w formie pieniężnej.

Nagroda I stopnia za pracę dyplomową magisterską „Porównanie strat wody w wybranych systemach wodociągowych. Projekt techniczny sieci wodociągowej dla wybranej jednostki osadniczej: dla                                      

Pana mgr inż. Krzysztofa Krzaczkowskiego

Promotor:  dr inż. Danuta Usidus
Recenzent: dr inż. Sylwia Janta-Lipińska

Praca wykonana w Katedrze Sieci i Instalacji Budowlanych

Nagroda I stopnia za pracę dyplomową magisterską „ Analiza rozbiorów wody dla wybranej miejscowości wraz z koncepcją sieci wodociągowej wybranego osiedla mieszkaniowego” dla Pana mgr inż. Remigiusza Łyszyka.

Promotor: dr inż. Danuta Usidus
Recenzent: dr inż. Sylwia Janta-Lipińska

Praca wykonana w Katedrze Sieci i Instalacji Budowlanych

Nagroda II stopnia za pracę dyplomową magisterską „Deamonifikacja odcieków z odwadniania osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Słupsku” dla

Pana mgr inż. Andrzeja Stanisława Mielczarka

Promotor:  dr inż. Krzysztof Piaskowski
Recenzent: dr inż. Robert Nowak

Praca wykonana w Katedrze Technologii Wody, Ścieków i Odpadów

Nagroda II stopnia za pracę dyplomową magisterską „Analiza eksploatacyjna i koncepcja energetyczna oczyszczalni ścieków w Gołczewie” dla

Pani mgr inż. Aleksandry Beaty Sadowskiej

Promotor:  dr inż. Krzysztof Piaskowski
Recenzent: dr inż. Robert Nowak

Praca wykonana w Katedrze Technologii Wody, Ścieków i Odpadów

Nagroda III stopnia za pracę dyplomową inżynierską „Kolektory słoneczne – wady i zalety, projekt montażu oraz analiza pracy na przykładzie domku jednorodzinnego” dla

Pani inż. Julii Walesiewicz

Promotor:  dr inż. Magdalena Orłowska
Recenzent: dr inż. Wojciech Kuczyński

Praca wykonana w Katedrze Sieci i Instalacji Budowlanych

Na zdjęciu – Laureaci: Krzysztof Krzaczkowski, Remigiusz Łyszyk, Andrzej Stanisław Mielczarek, Aleksandra Beata Sadowska, Julia Walesiewicz oraz (w środkowej części czwarty od lewej) prof. Kazimierz Szymański, Danuta Usidus – Prodziekan, prof. Robert Sidełko, (po prawej stronie) Anna Staruch – Prodziekan.

Protokół (.pdf)

PROTOKÓŁ Z posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń Koszalińskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych