PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

OFERTA EGZAMINÓW ORAZ SZKOLEŃ

EGZAMINY

Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Komisja przeprowadza egzaminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. 89 poz. 828 i nr 129 poz. 1184 z 2005 roku oraz nr 181 poz. 1189)

Komisja przy PZITS w Koszalinie przyjmuje zlecenia na organizację egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia w zakresie urządzeń energetycznych w grupach G1, G2, G3 zgodnie z informacjami jak niżej.

G1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

G2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające  ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające,  przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Egzaminy odbywają się przy ulicy Mieszka I 20A w Koszalinie w pomieszczeniach biurowe MEC Sp. z o.o. w Koszalinie lub w siedzibie wnioskodawcy zainteresowanym przeprowadzeniem egzaminu dla grupy pracowników. 

Koszt egzaminu wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów obowiązującego w dniu złożenia wniosku i wynosi w okresie od 01-01-2024 do 30-06-2024 wyniesie 424,20 zł, zaś od 01-07-2024 do 31-12-2024 430,00 zł

KURSY I SZKOLENIA

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych organizuje także kursy i szkolenia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych.

 • Kursy i szkolenia przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych w grupach G1, G2 i G3.
 • Kursy przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie prac kontrolno- pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych – grupa G1

Koszty kursów i szkoleń:  do uzgodnienia w zależności od ilości słuchaczy, ilości godzin i miejsca organizacji.

Zgłoszenia do udziału w egzaminach lub w Szkoleniu prosimy kierować na adres biuro@pzits.koszalin.pl  lub telefonicznie

601 574 275 – wiceprzewodniczący Komisji

Czas trwania szkoleń – od 8 do 35 godzin

Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia . Zapewniamy materiały szkoleniowe.

Tematykę egzaminów, wnioski egzaminacyjne i programy kursów prześlemy zainteresowanym drogą elektroniczną

Wpłaty za egzaminy i szkolenia:

Konto Oddziału PZITS

76 1160 2202 0000 0001 3067 9000

Terminy egzaminów PZITS Koszalin w 2024 r.

Opłata za egzamin w okresie od: 01-01-2024 do 30-06-2024 wyniesie 424,20 zł, zaś od 01-07-2024 do 31-12-2024 430,00 zł

 • 20 stycznia 2024
 • 17 lutego 2024
 • 23 marca 2024
 • 20 kwietnia 2024
 • 25 maja 2024
 • 22 czerwca 2024
 • 20 lipca 2024
 • 24 sierpnia 2024
 • 21 września 2024
 • 19 października 2024
 • 16 listopada 2024
 • 07 grudnia 2024

Wnioski egzaminacyjne w wersji .doc i .pdf są dostępne  w zakładce

DO POBRANIA