PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Władze PZITS oddział Koszalin kadencja 2020-2024

Zarząd Koszalińskiego Oddziału PZITS w składzie: 

 • Prezes Zarządu – Kazimierz Szymański
 • Wiceprezes – Zdzisław Grzymała
 • Wiceprezes – Piotr Arnold
 • Sekretarz – Tomasz Siciński
 • Skarbnik – Ewa Kierzek
 • Członek Zarządu -Tomasz Czeczotka
 • Członek Zarządu -Dorota Kowalczuk
 • Członek Zarządu – Jan Sikora
 • Członek Zarządu -Stanisław Zabłocki  †

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Bożena Jabłońska
 • Magdalena Wolska – Polaszek
 • Barbara Kaźmierczak

 Skład Sądu Koleżeńskiego:

 • Izabela Purta
 • Ewelina Jasińska
 • Aleksander Janowski