PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Członkami wspierającymi Oddziału Koszalińskiego PZITS są:

  1. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin
  2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Spółka z o.o. ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin.
  3. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin