PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Znajda tu Państwo niezbędne dla Stowarzyszenia wnioski i pisma do pobrania:

Deklaracja członkowska 2024

Pobierz i wydrukuj w formacie (.pdf)

Deklaracja członkowska 2024

Pobierz i wydrukuj w formacie (.doc) MS Word

Wniosek

Pobierz i wydrukuj w formacie (.pdf)

Wniosek

Pobierz i wydrukuj w formacie (.doc) MS Word

Statut Stowarzyszenia PZITS

Pobierz i wydrukuj w formacie (.pdf)

WNIOSKI EGZAMINACYJNE

Wniosek D1 PZITS na 2024

Pobierz i wydrukuj w formacie (.pdf)

Wniosek E1 PZITS na 2024

Pobierz i wydrukuj w formacie (.pdf)

Wniosek D2 PZITS na 2024

Pobierz i wydrukuj w formacie (.pdf)

Wniosek E2 PZITS na 2024

Pobierz i wydrukuj w formacie (.pdf)

Wniosek D3 PZITS na 2024

Pobierz i wydrukuj w formacie (.pdf)

Wniosek E3 PZITS na 2024

Pobierz i wydrukuj w formacie (.pdf)

TEMATYKA EGZAMINU

w zakresie uzyskania Świadectwa kwalifikacji przez osoby zajmujące się Dozorem (D) i (lub) Eksploatacją (E) urządzeń, instalacji i sieci w Grupach energetycznych G1; G2 i G3 Pobierz i wydrukuj w formacie (.pdf)