PZiTS Oddział Koszalin

Misją Zrzeszenia jest ciągła praca na rzecz społeczeństwa poprzez stały rozwój inżynierii sanitarnej
i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych reprezentuje grupę 3.200 techników, inżynierów i naukowców działających w zakresie inżynierii środowiska. Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób
w specjalnościach Stowarzyszenia oraz stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

ROZWÓJ

Rozpowszechnianie wiedzy.
Wsparcie w ciągłym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Dbanie o pełne i właściwe wykorzystanie potencjału specjalistów branżowych. Wzajemne wsparcie.

ZAANGAŻOWANIE

Współdziałanie z jednostkami państwowymi, społecznymi, gospodarczymi oraz samorządami.
Wszechstronne opiniowanie projektów, aktów prawnych. Prowadzenie informacji naukowo-technicznej.

WSPÓŁPRACA

Inicjowanie i prowadzenie współpracy
z organizacjami międzynarodowymi. Współpraca z krajowymi organizacjami naukowo-technicznymi.

REPREZENTUJEMY GRUPĘ 3.2000
TECHNIKÓW, INŻYNIERÓW I NAUKOWCÓW
DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE
INŻYNIERII ŚRODOWISKA