PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła zakładowego MWiK w Koszalinie w 2008

2008 r – Prof. K. Szymański i St. Zabłocki wręczają odznakę honorową Hannie Grabskiej.