PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Wręczanie nagród za najlepsze prace dyplomowe kierunku Inżynieria Środowiska rok 2011

Koszaliński Oddział PZITS nagrodził najlepsze prace dyplomowe magisterskie napisane na kierunku Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w auli Politechniki Koszalińskiej.

Nagrodę wręcza Prezes Zdzisław Grzymała w towarzystwie Prorektora prof. Kazimierza Szymańskiego oraz Prorektora prof. Witolda Gulbińskiego, od góry po lewej Robert Nowak i Marek Nowakowski