PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Wręczanie nagród za najlepsze prace dyplomowe kierunku Inżynieria Środowiska 2015

Przedstawiciela Koszalińskiego Oddziału PZITS Prezes Zdzisław Grzymała i Wiceprezes prof. Kazimierz Szymański wręczyli przyznane przez Koszaliński Oddział PZITS nagrody za najlepsze prace magisterskie studentom kierunku Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej.

Prodziekan Jacek Piekarski, prof. Kazimierz Szymański - Prorektor, Zdzisław Grzymała, Dziekan dr hab. inż. Wiesława Głodkowska oraz laureaci