PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Wręczanie nagród za najlepsze prace dyplomowe kierunku Inżynieria Środowiska 2016

2016 r. dr inż. Danuta Usidus z nagrodzoną autorka pracy dyplomowej.