PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Nagrody za prace dyplomowe w roku 2019/2020

Komisja Nagród i Odznaczeń Koszalińskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych przyznała dwie  równorzędne nagrody I stopnia spośród zgłoszonych prac dyplomowych magisterskich za rok 2019/2020  z Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Nagrodzeni autorzy prac to Pani  mgr inż. Karina Grabowska  oraz Pan mgr inż. Aleksander Pastusiak.

Z uwagi na czas trwania pandemii wirusa covid-19 przyznane nagrody zostały przesłane pocztą.Protokół (.pdf)

PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń Koszalińskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych