PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Uroczyste zebranie Zarządu Koszalińskiego Oddziału PZITS

W dniu 10 grudnia 2021 roku odbyło się uroczyste zebranie Zarządu Koszalińskiego Oddziału PZITS podsumowujące całoroczną pracę, na którym dominowały tematy podziękowań za długoletnią współpracę i zaangażowanie w prace społeczne na rzecz naszego stowarzyszenia.

Prezes prof. Kazimierz Szymański wręczył złotą odznakę honorową PZITS  Robertowi Manii, Prezesowi MEC,  w podziękowaniu za długoletnią pracę na rzecz PZITS, za współpracę przy organizacji seminariów i sympozjów technicznych oraz prezentacji dla studentów Politechniki Koszalińskiej.  

Prezes prof. Kazimierz Szymański podziękował byłemu Prezesowi Zdzisławowi Grzymale za długoletnią współpracę w Zarządzie  Oddziału PZITS w Koszalinie i wręczył pamiątkowe pióro z dedykacją.

Ostatnie spotkanie w tym roku było również okazją do omówienia planów na przyszły rok.