PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

PZITS w Koszalinie w maju świętował swoje 60-lecie

      W piątek 12 maja 2023 zorganizowane zostały uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia Oddziału Koszalińskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00   w auli Politechniki Koszalińskiej.  Zostały one połączone z obchodami 55-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej

       Uroczystość prowadził prof. dr hab. Kazimierz Szymański –Prezes Zarządu Oddziału PZITS oraz prof. dr hab. inż. Robert Sidełko – Dziekan WILŚiG – również członek PZITS.

       W uroczystościach  jubileuszu 60 – lecia Koszalińskiego  Oddziału PZITS   wzięli udział, między innymi,  szczególni Goście w osobach:  prof. dr hab. inż. Czesławy Rosik-Dulewskiej – członka rzeczywistego PAN, prof. dr hab. inż. Kazimierza Banasika – przewodniczącego Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, oraz  kol. dr hab. inż. Anny Bogdan, prof. Politechniki Warszawskiej – Prezes Zarządu Głównego PZITS. W gronie osób zaproszonych powitaliśmy przedstawicieli bliskich nam  Oddziałów PZITS: Szczecińskiego – kol. Irenę Żywuszko oraz  Słupskiego – Tadeusza Bruzdę. Obecni byli również przedstawiciele firm – Członków Wspierających nasz Oddział:  MEC Koszalin, reprezentowany przez prezesa Roberta Manię, MWiK Koszalin na czele z  prezesem Piotrem  Krollem  oraz przedstawiciela  Spółki EkoWodrol z Koszalina – Rafała Wojciechowskiego. Osoby te są  absolwentami  poszczególnych kierunków Politechniki Koszalińskiej. W uroczystościach rocznicowych wzięli udział przedstawiciele Władz Uczelni w tym prorektorzy, dziekani oraz administracji uczelnianej. Urząd Prezydenta Miasta Koszalina reprezentował Andrzej Kierzek.  Licznie przybyli na tę uroczystość pracownicy Uczelni rekrutujący się ze wszystkich jednostek naukowych i administracyjnych, w sumie około 120 osób. Bardzo mile wspominamy wystąpienia i gratulacje Pani prof. Anny Bogdan, Pana prof. Kazimierza Banasika oraz Pani  prof. Czesławy Rosik – Dulewskiej, która przygotowała na naszą uroczystość specjalny referat problemowy pt. „Wyzwania stojące przed Inżynierią Środowiska w XXI wieku”. Wystąpienie Pani Profesor spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem przybyłych Gości. 

      W czasie porannego spotkania Pani Prezes Anna Bogdan wręczyła odznaki honorowe PZITS zasłużonym dla Zrzeszenia Koleżankom i Kolegom. Odznaki te otrzymali:

  • Złote z diamentem: Ewa Kierzek, Piotr Arnold, Janusz Moskal i Dorota Kowalczuk,
  • Złote: Bożena Jabłońska, Izabela Purta, Magdalena Wolska-Polaszek oraz Robert Nowak.
  • Srebrne: Katarzyna Pikuła i Tadeusz Seifert.

Miłym punktem programu było tradycyjne już  wręczenie nagród za najlepsze prace dyplomowe, absolwentom kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Aktu wręczenia nagród dokonał zespół naszych kolegów z PZITS, działający pod przewodnictwem byłego prezesa a obecnie wiceprezesa kol. inż. Zdzisława Grzymały.  Otrzymali je, jako dwie równorzędne nagrody, w formie pieniężnej i okolicznościowych dyplomów następujące osoby:

  • mgr inż. Tomasz Gaj – nagroda I stopnia
  • mgr inż. Radosław Witold Cybulski – nagroda I stopnia

Dyplomami została uhonorowana również promotorka obu prac dr inż. Sylwia Janta-Lipińska.

        Uroczystościom jubileuszowym towarzyszył miły akcent z tytułu  uzyskania specjalnej nagrody przez Spółkę Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie. Została ona przyznana w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, przygotowywanym przez redakcję „Strefy Gospodarki”, biznesowego dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”. MEC Koszalin, ponownie w tym rankingu  zajęła drugie miejsce. Dodajmy, że celem rankingu jest prezentacja czołówki branży ciepłowniczej, wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim przekazanie czytelnikom podstawowych informacji związanych z branżą ciepłowniczą i ciepłem systemowym. Nagrodę odebrał z rąk przedstawiciela DGP Prezes MEC Sp. z o.o. Robert Mania- członek PZITS.

Zakończeniem Jubileuszu było wieczorne spotkanie  członków PZITS i  Gości przy muzyce na żywo (lata 80) w murach Hotelu „Stary Koszalin”.