PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Jubileusz 90 – lecia Jana Sikory

Kolega inż. Jan Sikora urodził się 9.08.1933 roku w Kozach powiat Bielsko Biała.

W roku 1952 ukończył 11 letnią Szkolę Ogólnokształcącą w Bielsku Białej.

Ukończył również Technikum Budowlane w Bytomiu –  Filia Technikum Budowlanego w Bielsku Białej oraz Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie na studiach wieczorowych, uzyskując dyplom inżyniera budownictwa ogólnego.

Pracę zawodowa rozpoczął w 1953 r. zatrudniając się w Szopienickim Zjednoczeniu Instalacji Sanitarnych. W kolejnych latach pracował w: Bielskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych w Bielsku Białej,  Koszalińskim Przedsiębiorstwie Instalacji Budowlanych (KPIB), Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Koszalinie, Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej w Koszalinie i od 1982 r. w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie, aż do emerytury w 2003 r.

Do Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych -PZITS-,  wstąpił w 1963 r. i do dzisiaj działa społecznie pełniąc obecnie funkcję Członka Zarządu Koszalińskiego Oddziału PZITS jako Członek Honorowy.

Uzyskał tytuł Rzeczoznawcy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. (Zaświadczenie nr 1041 z 20 maja 1981 r.)

Za swoją pracę i działalność społeczną otrzymał Odznakę Honorową Rozwoju Województwa Koszalińskiego, Medal za Zasługi dla Koszalina, Odznakę Honorową Zasłużony dla Energetyki, Srebrną i Złotą Honorową Odznakę PZITS oraz Złotą z Diamentem Honorową Odznakę PZITS w 2019r.

Wszyscy życzymy Koledze Janowi Sikorze dużo zdrowia i dalszej współpracy z PZITS Koszalin (Oddział Koszalin)