PZiTS Oddział Koszalin – egzaminy energetyczne Koszalin

Jubileusz Zdzisława Grzymały

Zdzisław Grzymała urodził się 24 października 1933 roku w Popielarni, powiat Ostrów Mazowiecka.
W czerwcu 1945 roku przyjechał do Koszalina i we wrześniu tego roku rozpoczął naukę w Gimnazjum a później Liceum im. Stanisława Dubois. Po uzyskaniu matury w 1951 roku podjął studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1956 r. Po studiach wrócił do Koszalina, z nakazu pracy trafił do Wojewódzkiego Zjednoczenia Budownictwa Wiejskiego na etat starszego inspektora wykonawstwa. Po trzech miesiącach został przeniesiony do Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Białogardzie, na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw technicznych. Bardziej jednak interesowało go projektowanie. Po dwóch latach, w 1958 roku przeniósł się do „Miastoprojektu” Koszalin na stanowisko kierownika zespołu – starszego projektanta, później sprawdzającego w branży sanitarnej. Po wyjściu z wojska wrócił do projektowania. Jedynie w latach 70. krótko pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego na stanowisku koordynatora generalnego wykonawstwa. Tu przez dwa lata uczestniczył w realizacji dużych inwestycji, związanych z powstawaniem „Kazelu”, „Lamp” (późniejszej „Unimy”), „Płyt Wiórowych” w Karlinie i innych. Do roku 1993 tj. do likwidacji biura pracował w Biurze Projektów Urbanistycznych i Komunalnych na stanowisku starszego projektanta – sprawdzającego w zespole sprawdzającym. Jednocześnie zatrudniony był na pół etatu w Biurze projektów Budownictwa Wiejskiego na stanowisku rzeczoznawcy ds. sanitarnych. Instalacje sanitarne były również przedmiotem jego pracy nauczycielskiej w Technikum Budowlanym w Koszalinie oraz w Wyższej Szkole Inżynierskiej, gdzie opiniował kilka projektów dyplomowych przyszłych inżynierów sanitarnych. Przez 10 lat był członkiem komisji egzaminacyjnej przyznającej uprawnienia budowlane w branży sanitarnej.
Od pierwszych lat pracy zawodowej czynnie działa w PZITS. W 1957 roku zorganizował koło terenowe Oddziału Gdańskiego, a od 1963 roku w utworzonym Oddziale Koszalińskim pełnił niezmiennie różne funkcje kierownicze: członka Zarządu lub prezesa. W obecnej kadencji jest wiceprezesem. Za dokonania w życiu zawodowym i społecznym był wielokrotnie odznaczany, m.in.: srebrną, złotą
i złotą z diamentem Odznaką PZITS, Medalem im. prof. Zygmunta Rudolfa, złotą i srebrną Odznaką NOT, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Zasługi dla Miasta Koszalina, Medalem za Zasługi dla Województwa Koszalińskiego, Medalem Ministra za Zasługi dla Ochrony Środowiska, srebrnym Medalem „Gryfa Zachodniopomorskiego. Jest Członkiem Honorowym PZITS.